Logo Traductions Gérard
U bevindt zich hier : Traductions GérardNL

ONZE REFERENTIES

 • Instellingen en andere organen van de Europese Unie (België, Brussel)
 • De FAIB (Brussel), federatie van in België gevestigde Europese en internationale verenigingen

VERTAALBUREAU

Vertaling van alle soorten documenten, teksten en websites in tal van domeinen

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans
 • andere Europese talen

Meer weten over onze Vertaaldiensten

VERTAALDIENSTEN

Hoogwaardige professionele vertalingen bestemd voor :

 • bedrijven
 • instellingen
 • particulieren

Meer weten over onze vertaaldiensten

TOLKDIENSTEN

Bekwame, professionele tolken voor alle soorten tolkwerk :

 • simultaan
 • consecutief
 • fluistertolken

Meer weten over onze tolkdiensten

REDACTIONELE DIENSTEN

 • Transcriptie en typewerk
 • Maken van aantekeningen en schrijven van verslagen

Meer weten over onze redactionele diensten

GEOGRAFISCHE DEKKING

van het vertaalbureau :

 • Lidstaten van de Europese Unie, onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland
 • Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada

Vertaling van juridische en administratieve teksten

Of u nu advocaat, notaris, deurwaarder, bestuurder of gewoon burger bent, wij hebben de oplossing voor al uw vertaalproblemen in het juridisch-administratieve domein.

Hieronder vindt u enkele van de vele akten in onze vertaalportfolio :

 • diverse briefwisseling,
 • geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, scheidingsakten,
 • bevelschriften, convocaties, processen, processen-verbaal,
 • vonnissen, rechterlijke beslissingen, verdicten, dagvaardingen,
 • deurwaardersakten,
 • attesten m.b.t. niet-faillissement, uittreksels uit het handelsregister,
 • statuten, vennootschapsakten, huishoudelijke reglementen,
 • contracten, overeenkomsten, conventies, wettelijke afspraken,
 • algemene verkoopsvoorwaarden, contractuele documenten,
 • verkoopcontracten, partnerschapcontracten,
 • notariële akten, testamenten,
 • octrooiaanvragen, diploma's,
 • rijbewijzen, paspoorten, verblijfsvergunningen,
 • bewijzen van goed gedrag (en zeden)…

Van sommige van die documenten wordt een gewaarmerkt conforme vertaling gemaakt door een beëdigde vertaler.

Ook onze jarenlange ervaring inzake het vertalen van teksten omtrent Europese zaken komt zeer goed van pas bij het vertalen van juridische en administratieve documenten.

Tot deze categorie rekenen wij ook vertalingen voor het verzekeringswezen en zijn vele nevensectoren. Dankzij onze twintig jaar lange samenwerking als vertaler met de Fédération européenne des unions professionnelles d'experts en dommages après incendie et risques divers (FUEDI) en haar aangesloten verenigingen zijn wij vertrouwd met de bijzonderheden van verzekering en verzekeringsexpertise.

Wenst u iets te laten vertalen ? Vraag dan een gratis offerte

Hebt u nog vragen ? Maak dan gebruik van ons Contactformulier