Logo Traductions Gérard
U bevindt zich hier : Traductions GérardNL

ONZE REFERENTIES

 • Instellingen en andere organen van de Europese Unie (België, Brussel)
 • De FAIB (Brussel), federatie van in België gevestigde Europese en internationale verenigingen

VERTAALBUREAU

Vertaling van alle soorten documenten, teksten en websites in tal van domeinen

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans
 • andere Europese talen

Meer weten over onze Vertaaldiensten

VERTAALDIENSTEN

Hoogwaardige professionele vertalingen bestemd voor :

 • bedrijven
 • instellingen
 • particulieren

Meer weten over onze vertaaldiensten

TOLKDIENSTEN

Bekwame, professionele tolken voor alle soorten tolkwerk :

 • simultaan
 • consecutief
 • fluistertolken

Meer weten over onze tolkdiensten

REDACTIONELE DIENSTEN

 • Transcriptie en typewerk
 • Maken van aantekeningen en schrijven van verslagen

Meer weten over onze redactionele diensten

GEOGRAFISCHE DEKKING

van het vertaalbureau :

 • Lidstaten van de Europese Unie, onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland
 • Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada

Vertaling van teksten over milieu en landbouw

Het milieu ligt ons allen na aan het hart. Daarom cofinancieren de Europese instellingen voorlichtingsactiviteiten op het vlak van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), onder meer om het Europese landbouwmodel te promoten en bekend te maken, om landbouwers en andere actoren uit de landbouwsector te informeren, en om het grote publiek bewust te maken van de uitdagingen en doelstellingen van dat beleid.

De landbouw is belangrijk voor het leefmilieu waarmee ze een complexe relatie onderhoudt. In de loop der eeuwen heeft de landbouw uitzonderlijke landschappen voortgebracht en beschermd, en vele waardevolle woongebieden doen ontstaan. Maar schadelijke landbouwpraktijken en een verkeerd gebruik van de bodem kan een nefast effect hebben op de natuurlijke rijkdommen.

Of wij nu landbouwkundige, landbouwer, producent of consument zijn, wij hebben het allemaal begrepen : de toekomst van onze planeet hangt af van onze acties voor het behoud van het milieu en de ozonlaag.

Ook wij kunnen ons steentje daaraan bijdragen en u helpen door het vertalen van uw :

 • brochures, studies, artikelen,
 • reclameboodschappen,
 • gebruiksaanwijzingen, technische gegevensbladen, veiligheidsvoorschriften,
 • bestekken, technische beschrijvingen
 • kadasters…

Aan het milieu kunnen wij met z'n allen iets doen. Vertalen is iets voor specialisten.

Wenst u iets te laten vertalen ? Vraag dan een gratis offerte

Hebt u nog vragen ? Maak dan gebruik van ons Contactformulier