Logo Traductions Gérard
U bevindt zich hier : Traductions GérardNL

ONZE REFERENTIES

 • Instellingen en andere organen van de Europese Unie (België, Brussel)
 • De FAIB (Brussel), federatie van in België gevestigde Europese en internationale verenigingen

VERTAALBUREAU

Vertaling van alle soorten documenten, teksten en websites in tal van domeinen

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans
 • andere Europese talen

Meer weten over onze Vertaaldiensten

VERTAALDIENSTEN

Hoogwaardige professionele vertalingen bestemd voor :

 • bedrijven
 • instellingen
 • particulieren

Meer weten over onze vertaaldiensten

TOLKDIENSTEN

Bekwame, professionele tolken voor alle soorten tolkwerk :

 • simultaan
 • consecutief
 • fluistertolken

Meer weten over onze tolkdiensten

REDACTIONELE DIENSTEN

 • Transcriptie en typewerk
 • Maken van aantekeningen en schrijven van verslagen

Meer weten over onze redactionele diensten

GEOGRAFISCHE DEKKING

van het vertaalbureau :

 • Lidstaten van de Europese Unie, onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland
 • Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada

Vertaling in het domein van Europese Zaken

Terwijl meertaligheid zich meer dan 50 jaar geleden, bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), opdrong als pragmatische oplossing, vormt het vandaag hét element waarmee de Europese Unie zich onderscheidt. Meertaligheid is een basisprincipe van Europa geworden, en het vertalen speelt een belangrijke rol bij de eerbiediging van de Europese identiteit.

Meertaligheid heeft de vertaling meer dan noodzakelijk gemaakt voor de totstandbrenging van een Europese eenheid. Vertalers vormen de sleutel voor het ontcijferen van de Babylonische context waarbinnen de Unie evolueert. De ambitieuze doelstellingen van vertalers worden vaak beschouwd als een uitdaging : vertalers slaan bruggen tussen taalgemeenschappen, geven boodschappen die oorspronkelijk in een bepaalde taal werden gedacht en geschreven weer in een andere taal en zetten taaluitingen die per definitie een unieke vorm hebben, in een ander cultureel kader om.

Ondanks die theoretische moeilijkheden is het vertalen een doeltreffend communicatiemiddel. Tegen de achtergrond van de globalisering stelt het burgers in staat te communiceren en bij te dragen aan de bouw van een gezamenlijke toekomst, zonder hun eigen taal te moeten opgeven, die noodzakelijk deel uitmaakt van hun identiteit.

Meertaligheid, multiculturalisme, pluraliteit, integratie, genderdimensie, gelijkheid van kansen, strijd tegen discriminatie, mensenrechten, bescherming van fauna en flora, dierenwelzijn, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, landbouwontwikkeling, uitbreidingsbeleid, humanitaire hulp, overheidssteun, concurrentie, tewerkstelling, sociale dialoog, fraudebestrijding, strijd tegen drugs en verslaving, gemeenschappelijk beleid, trans-Europese netwerken, volksgezondheid… al die thema's en nog tal van andere maken deel uit van onze vertaalcompetenties binnen het domein Europese Zaken.

Welke ook uw vertaalbehoeften mogen zijn, wij hebben een oplossing voor u :

 • richtlijnen, reglementen,
 • rapporten, verslagen,
 • voorstellingsbrochures, rondzendbrieven,
 • ondertiteling van kortfilms,
 • agenda's van vergaderingen, opleidingsprogramma's,
 • PowerPoint-presentaties, toespraken,
 • news letters, persberichten,
 • internationale akkoorden,
 • beleidsverklaringen, technische studies,
 • websites,
 • publicaties van uiteenlopende aard en vorm…

Onze voornaamste klanten binnen dit domein zijn momenteel de Europese Commissie en haar diverse departementen, het Europees Parlement en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

Mutatis mutandis kunnen wij natuurlijk ook tegemoet komen aan al uw vertaalbehoeften in verband met internationale instellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Het spreekt vanzelf dat onze diensten zich ook richten tot de federaties, organisaties, vakbonden en belangengroepen die de verschillende schakels van de maatschappij moeten verdedigen bij de zowel internationale of Europese als nationale of gewestelijke instanties.

Wenst u iets te laten vertalen ? Vraag dan een gratis offerte

Hebt u nog vragen ? Maak dan gebruik van ons Contactformulier