Logo Traductions Gérard
U bevindt zich hier : Traductions GérardNL

ONZE REFERENTIES

 • Instellingen en andere organen van de Europese Unie (België, Brussel)
 • De FAIB (Brussel), federatie van in België gevestigde Europese en internationale verenigingen

VERTAALBUREAU

Vertaling van alle soorten documenten, teksten en websites in tal van domeinen

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Spaans
 • Italiaans
 • andere Europese talen

Meer weten over onze Vertaaldiensten

VERTAALDIENSTEN

Hoogwaardige professionele vertalingen bestemd voor :

 • bedrijven
 • instellingen
 • particulieren

Meer weten over onze vertaaldiensten

TOLKDIENSTEN

Bekwame, professionele tolken voor alle soorten tolkwerk :

 • simultaan
 • consecutief
 • fluistertolken

Meer weten over onze tolkdiensten

REDACTIONELE DIENSTEN

 • Transcriptie en typewerk
 • Maken van aantekeningen en schrijven van verslagen

Meer weten over onze redactionele diensten

GEOGRAFISCHE DEKKING

van het vertaalbureau :

 • Lidstaten van de Europese Unie, onder meer België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland
 • Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada

Vertaling van informaticateksten

Informatica is alomtegenwoordig en heeft ons leven ingrijpend gewijzigd, zowel privé als op het werk. Deze revolutie heeft een massa realisaties, werken en publicaties met zich meegebracht :

 • standaardsoftware, specifieke ontwikkelingen,
 • beheerssoftware, educatieve software,
 • spelletjes, applicaties voor smartphones en tablets,
 • gebruiksaanwijzingen, gebruikershandleidingen,
 • documentatie, technische gegevensbladen,
 • informaticatijdschriften...

Bijzonderheden van informaticavertaling

Een typisch kenmerk van dit specialisatiedomein is het uiteenlopende karakter van de documenten die ons ter vertaling worden toevertrouwd :

 • bestanden met gemengde brontekst, zoals bij websites, waarbij de programmeertaal niet en de content wel vertaald moet worden,
 • hulpbestanden, taalparameterbestanden,
 • databasebeschrijvingen, schermafdrukken,
 • gegevensbestanden...

In verband met het vertalen van informaticateksten geldt ook de stelregel dat je bepaalde termen soms beter niet dan wel vertaald. Enkele voordelen:

 • De term « ERP » (Enterprise Resource Planning) : wanneer de doelgroep van de tekst de betekenis hiervan kent, weet niemand waar het over gaat wanneer de term verkeerdelijk wordt vertaald door « planning van de bedrijfsmiddelen », zoals dat maar al te vaak gebeurd. Het is dan beter de afkorting « ERP » gewoon te behouden met daarnaast de correcte vertaling in de doeltaal, in dit geval « geïntegreerde beheerssoftware ».
 • Heel wat IT-specialisten (of ICT-specialisten) voelen zich verloren wanneer termen als « switch », « cluster » of « port » in een Nederlandse tekst worden als « schakelaar », « tros » en « ingang ».

Wenst u iets te laten vertalen ? Vraag dan een gratis offerte

Hebt u nog vragen ? Maak dan gebruik van ons Contactformulier